Urban mining: fra brugt til bæredygtige ressourcer

Materialemodtagelse:

Specielle testmaterialer:

RECYCONTM Recycling er en del af RECYCONTM Element, som er etableret i februar 2022 som følge
af en øget efterspørgsel i markedet på en mere ressource-effektiv og
klimavenlig beton.

Tilslagene til støbning i RECYCON Elements betonelementer kommer 100% fra urban mining, og oparbejdes på vores egne ressourcepladser. Dette
betyder, at der ikke anvendes nogen former for jomfruelige råstoffer som tilslag i vores produktion.
Materialerne knuses til fraktioner i max. 22mm, og sorteres ud i grus -og stenstørrelser, hvilket erstatter de naturlige råstoffer af både sand-/grus- og stenfraktionerne i beton­produktionen.
Som tilslag bruges pt. knust:
  • Beton og betongrus
  • Mursten, tegl og teglsten
  • Sanitet
  • Gasbeton
  • Ballast (blandet bygge- og anlægsaffald)
  • Genbrugt/oprenset sand/grus
 
Der testes og afprøves ligeledes med knust:
  • Glasrester
  • Eternit (efter 1988)
Tilslagene håndteres både ved modtagelse, oparbejdning og i produktionen jævnfør gældende lovgivning.